Xinik.com – Media och annat liknande

Här på Xinik.com kommer ni kunna möta på ett nytt synsätt på nyheter och media och jag ska försöka belysa saker från mitt håll. Vi kommer möta ganska breda kategorier och även komma med en hel del mer komiska mindre nyheter som oftast är bra mycket mer spännande än de stora världsproblemen konstigt nog.

Vi kommer följa detta ur ett svenskt perspektiv men självklart även belysa världen men  när man ser allt ur ett svenskt perspektiv hör det till att man inte riktigt förstår allt eller kanske det mesta.